• IX Fənlərin Dostluğu Olimpiadasının nəticələri

    IX Fənlərin Dostluğu Olimpiadasının nəticələri

    IX Fənlərin Dostluğu Olimpiadasının nəticələri açıqlandı.   Nəticələrə aşağıdakı linkdən baxa bilərsiniz:       NƏTİCƏ            

  • ORBİTLƏR   və  UNİVERSAL  MÖVCUDLUQ  NƏZƏRİYYƏLƏRİ

    ORBİTLƏR və UNİVERSAL MÖVCUDLUQ NƏZƏRİYYƏLƏRİ

    AMEA-nın böyük elmi işçisi Qarayev Sadıq Qurban oğlu e mail: qarayev.1974@mail.ru ORBİTLƏR və UNİVERSAL MÖVCUDLUQ NƏZƏRİYYƏLƏRİ Orbitlər və universal mövcudluq7 nəzəriyyələrində kainatın və materiyanın necə yaranması haqqında ənənəvi baxışlardan fərqli, yeni ideyalar irəli sürülür və əsaslandırılır. Bu nəzəriyyələrin əsasında orbitlərin birinci olduğu, yüksək sürətli enerjini toplayaraq materiya sintez etmək xüsusiyyəti dayanır. Yəni yer, yupiter və s.

  • Fənlərin Dostluğu Olimpiadası-BURAXILIŞ № 6

    Fənlərin Dostluğu Olimpiadası-BURAXILIŞ № 6

    İdeya müəllifi:      Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şəmil K. Sadıqov Olimpiadanın təsisçisi:         Hədəf Nəşrləri     Təşkilatçı:        Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Universiteti, Hədəf Kursları Sponsorlar:      “OYAL”, Medica Hospital, Kitabevim.az,                            İstiqlal Tədris və Yaradıcılıq Mərkəzi   İnformasiya dəstəyi:     Senet.az, “OTV”, Azpress.az   Layihənin saytı:                     www.inteqrasiya.az   Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibəti ilə keçiriləcək  6-cı “Fənlərin

  • İnteqrativ test

    İnteqrativ test

    1. Misallardan birində rəqəmlərin cəmi ilə toplananlardakı incə saitlərin cəmi eynidir.  A) 1,5 + 0,5 = B) 4+4= C) 1 + 1= D) 5+5= E) 2,5 + 1,5= (Hədəf kursları. MQT 6. III qrup. Sual 24) 2. “Aşıq minayə gələ Xalın minayə gələ Küsmüşəm, barışmaram Göydən min ayə gələ” Şeirin təhlilindəkı səhv fikirləri seçin: 1.

  • Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərinin qiymətləndirilməsinin inteqrativ modelləri

    Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərinin qiymətləndirilməsinin inteqrativ modelləri

    İnteqrativ modellərə aid testləri buradan əldə edə bilərsiniz.