• Fənlərin söhbəti

  Bir dəfə fənlər yıgılıb bir yere
  Başladılar bəhsə hərə bir cürə
  Ən əvvəlcə açdı dilin fizika:
  FİZİKA
  -Məncə,söylədiyim deyil evrika
  Məndədir ən böyük kəşflər açarı
  Kimin var etirazçün ixtiyarı?
  Mən olmasam, eyləyiniz etiraf
  Heç cəmiyyət edərmiydi inkişaf?
  Var nə qədər ixtiram və icadım
  Həmişə mənim birinci çəkilib adım.
  Söz riyaziyyatın xətrinə dəydi,
  Əsəbləşdiyindən üz-gözün əydi:
  RİYAZİYYAT
  –Ey fizika,söylə nə ixtiyarla
  Özünü öyürsən belə bir vüqarla?
  Mən olmasam heç var olardınmı sən?
  Heç bu cür populyar olardınmı sən?
  Bil ki, seçənlər məni üstün seçir
  Dahilərin məntiqi məndən keçir.
  Hər nə qədər olsa da səndən, yenə
  Elmlərin şahı deyirlər mənə.
  Biologiya eşitdi söhbəti,
  Daha da qarışdırdı olan vəziyyəti:
  BİOLOGİYA
  –Ey özün öyüb mənəm-mənəm deyən!
  Gör nə qədər yolunu azmısa ki sən
  Unutmusan ki,mən varam,burdayam
  Nə olsun ki,bayaqdan kənardayam
  Kim müasir elmə bələddir əgər
  Qoy elə o versin işə düzgün dəyər
  İyirmi birinci əsr mənlədir
  Qabagımda at oynadırsız –nədir?
  Son söz hamını qaldırdı ayaga
  Cografiya durub gəldi qabaga:
  COĞRAFİYA
  –Xahiş edirəm,bir belə həddi aşma,
  Həya saxla,artıq-əskik danışma.
  Məndə cəmlənir elmlərin cəmi
  Axı mənəm öyrədən ətraf aləmi
  Təbiətin hər sirri məndə yerləşir
  Məndə tamamlanır,məndə birləşir
  Hər tərəf,hər yanda mənəm birinci
  Məncə, bu meydanda mənəm birinci.
  Cografiya özünü öyən məqamda,
  Qoca tarix cuşa gəldi davamda:
  TARİX
  –İndi də gəl,sən qulaq as bizlərə
  Xüsusilə deyəcəyim bu sözlərə
  Hansı xalq ki,bilməyir öz tarixin,
  Özgələr şəkər cografiyasın yəqin
  Məndə keçmiş var,bu gün,gələcək var
  Tarixə hər zaman böyük gərək var
  Hər səhifəm bir cavahir,bir inci
  Birinciliyə qalsa mənəm birinci.
  Söhbət gəlib çıxınca bu gedişinə
  Kimyanın sıxıldı dişləri dişinə:
  KİMYA
  –Kimə gərəkdir toz basmış məlumatlar
  Ki,oxuyub qurtarınca bagrı çatlar
  Dəyişdikcə bu dövran,bu ruzigar
  Yeni həyatda,yeniliyə ehtiyac var
  Elm odur ki,nə isə çıxartsın üzə
  Yəni ki,bir nailiyyət olsun təzə
  Elmin,texnikanın tərəqqisiyçün
  Sizin aranızda mənəm ən üstün.
  Qulaq asırdı ədəbiyyat bayaqdan
  Bunu eşidincə dilləndi qıraqdaı:
  ƏDƏBİYYAT
  Belə danışırlar niyə özlərindən
  Yaxşılıgım gəlməzmi gözləridən?
  Hər sahənizdə vardır neçə alim
  Onlara yol göstərib ilham pərim
  Məndə Nizamilər,Fizulilər var
  Yüz illərlə könüllərdə qalıblar
  Həyat içində həyatı əks etmişəm
  Mən insana yaşamagı öyrətmişəm.
  Səs-küy düşüb ara qarışan məqamda
  Bir fənn bu yan,o biri fənn o yanda
  Hərə özünü tərif edən zamanda
  Gəldu diləAna dilimiz bu anda
  ANA DİLİ
  –Qardaşlarım indi dinləyin məni,
  Biz deyilik bir-birinin düşməni
  Yox mübahisə etməyin faydası
  Var həyatın bax belə bir qaydası
  Ayrı olan zaman bir-birimizdən
  Hansı xeyir çatar cəmiyyətə bizdən
  Biz ki,ayrı-ayrılıqdqa heç nəyik
  Biz onda güclüyük ki, bir yerdəyik
  Vermək üçün xalqa xeyir biz gərək
  Hamımız bir amal məqsəd eyləyək
  Öyrədək vətənin hər bir övladın
  Ucaltsın onlar da millətin adın.
  Səylərimiz xalqın xeyrinə detsin,
  Azərbaycanımız inkişaf etsin!
  Biz ki,ayrı-ayrılıqda heç nəyik,
  Biz onda güclüyük ki, bir yerdəyik!

  Yazını paylaş...FacebookTwitterGoogle+
  Şərh yazın →

Şərh yaz

Ləğv et
Yazını paylaş...FacebookTwitterGoogle+